Import z Chin

Handel zagraniczny z Chinami. Jak prowadzić import z chin, aby odnieść sukces? Wszystko, co importer wiedzieć musi.

Import dla zielonych

Podstawy Importu. Jak zacząć przygodę z importem / Jak krok po kroku bezpiecznie importować towary z Chin i UE?

Wiadomości

Wiadomości ze świata importu / informacje na temat handlu międzynarodowego w XXI wieku. Bądź na bieżąco!

Problemy z Importem

Jak sobie radzić z problemami w Imporcie? Opisane problemy z dziedziny importu oraz jak ich unikać.

Chiny

Chiny24.com – Portal poświęcony współczenym Chinom. Codzienne wiadomości, ciekawostki, informacje z chin i o chinach.

Start » Import z Chin, Porady dla Importerów, Wiadomości

Import z Chin: Biomasa – przepisy, ograniczenia, wymagania

Dodane przez dnia 12 września 2012 – 08:54Brak komentarzy | 3 998 views

Biomasa- co to jest?

W obliczu  wyczerpywania się paliw kopalnych oraz wzrastającej odpowiedzialności za środowisko naturalne zaczęto skłaniać się ku wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. Źródłem takim jest m.in. biomasa.  Biomasą nazywa się energię zgromadzoną w organizmach żywych, którą przekształca się termicznie w inne formy energii, bardziej użyteczne dla człowieka jak ciepło lub elektryczność.

Choć można w procesach termicznego przetwarzania używać np. drewna (jak z powodzeniem się to czyni z wierzbą energetyczną), ze względu na korzystniejszą cenę, importerzy zazwyczaj skłaniają się ku produktom pochodzenia roślinnego, które są produktami ubocznymi procesów technologicznych i są zbędne dla ich producentów. I tak w obiegowym znaczeniu słowa biomasa rozumie się np. makuchy, łupiny orzechów, pozostałości po ekstrakcji oleju, wysłodki browarnicze, trociny itp.

Z danych Ministerstwa Rolnictwa opisujących rok 2011 wynika, że aż 85% biomasy wykorzystywanej energetycznie w Polsce pochodzi z importu. W przeważającej ilości sprowadza się do kraju makuchy, śruty i pestki palmy oraz drewno i trociny. W 2011 zaimportowano do Polski ponad 1,28 miliona ton biomasy.

Problemy w imporcie biomasy

Przywiezioną do Polski biomasę należy dopuścić do obrotu i uiścić należności celno-podatkowe. Niestety, zazwyczaj importowana biomasa może zostać zakwalifikowana jako odpady, których przywóz jest obłożony licznymi obostrzeniami. Przede wszystkim podlega przepisom rozporządzenia WE nr 1013/2006 z dnia 10.06.2006 w sprawie przemieszczania odpadów i wymagane jest uzyskanie pozwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na przywóz do kraju odpadów.  Należy mieć świadomość, że prawdopodobnie będziemy musieli udowodnić funkcjonariuszom Służby Celnej, że nie przywieźliśmy śmieci na teren Unii, lecz pełnowartościowe paliwo.

Należy jeszcze wspomnieć, że taryfa celna nie przewiduje towaru o nazwie „biomasa”. Dany towar będzie zawsze klasyfikowany do odpowiedniej pozycji taryfowej. Stawki celne można  sprawdzić, za pomocą przeglądarki kodów opublikowanej przez Ministerstwo Finansów pod adresem www.isztar.mf.gov.pl.

Aby przywieziony towar został zaklasyfikowany jako biomasa musi spełnić łącznie trzy warunki wynikające z Komunikatu Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21.02.2007 w sprawie odpadów i produktów ubocznych. Warunki te znajdują również swoje odzwierciedlenie w stanowisku Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska z dnia 23.12.2009.

Pewność wykorzystania

W momencie przywozu należy móc udowodnić, że wykorzystanie biomasy jest pewne. Dokumentem potwierdzającym ten fakt będzie długoterminowa umowa pomiędzy właścicielem biomasy, a osobą prowadzącą instalację, w której biomasa ma zostać poddana termicznemu przekształceniu. Należy podkreślić, że umowa powinna zostać zawarta przed sprowadzeniem biomasy, a także powinna określać dokładnie jej rodzaj, masę i określać zagospodarowanie całej ilości przywiezionego towaru. Bardzo ważne jest, że jeśli biomasa będzie magazynowana, a termin jej zagospodarowania będzie nieokreślony to przez ten okres będzie uznawana za odpad.

 Gotowa do spalenia

Zaimportowany materiał musi nadawać się do ponownego wykorzystania bez konieczności dalszego przetwarzania. Wymogi jasno stwierdzają, że przed termicznym przetworzeniem w danej instalacji biomasa nie może być skierowana przez posiadacza ani inną osobę na operację mającą na celu przygotowania jej do spalenia.

 Ciągły proces

Dodatkowo odbiorca musi posiadać możliwości technologiczne do wykorzystania biomasy w procesie jaki prowadzi. Chodzi tutaj o permanentne możliwości spalania w trakcie procesu ciągłego, a nie jedynie efemeryczne i prowadzone „z doskoku” spalanie biomasy.

 Kiedy absolutne „nie”

Przepisy przewidują dodatkowo katalog przypadków kiedy przywieziony towar absolutnie nie może zostać zakwalifikowany jako biomasa przywieziona celem termicznego przekształcenia. Po pierwsze materiał nie może zostać zaklasyfikowany przez wytwórce jako odpad. Na żadnym dokumencie, a już szczególnie pochodzącym od kontrahenta zagranicznego, nie powinno pojawić się stwierdzenie o odpadach, odrzutach, śmieciach itp. Po drugie wykorzystanie materiału nie może  mieć dużego wpływu na środowisko naturalne- szczęśliwie spalanie większości rodzajów biomasy powoduje mniejsze emisje substancji szkodliwych niż spalanie paliw kopalnych. Dodatkowo przetwarzanie oraz wszystkie czynności podejmowane z przywożonym towarem nie mogą wymagać specjalistycznych działań ochronnych. Po trzecie nie można przywozić biomasy jeżeli zamierzone czynności są standardową metodą unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Ponadto nie zostanie uznany za biomasę towar, którego producent zamierza ograniczyć produkcję ze względu na problematyczność jego dalszego przetwarzania.

Krzysztof Kmiecikowski

Skomentuj!

Dodaj poniżej swój komentarz lub pozostaw trackback ze swojej własnej strony www. Możesz również zaprenumerować treść komentarzy przy pomocy RSS.

Wykaż kulturę: dbaj o przejrzystość wypowiedzi, pisz na temat, nie spamuj.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blog umożliwia wyświetlanie avatarów z serwisu Gravatar.com. Aby być rozponawalnym, zarejestruj się na Gravatar.