Import z Chin

Handel zagraniczny z Chinami. Jak prowadzić import z chin, aby odnieść sukces? Wszystko, co importer wiedzieć musi.

Import dla zielonych

Podstawy Importu. Jak zacząć przygodę z importem / Jak krok po kroku bezpiecznie importować towary z Chin i UE?

Wiadomości

Wiadomości ze świata importu / informacje na temat handlu międzynarodowego w XXI wieku. Bądź na bieżąco!

Problemy z Importem

Jak sobie radzić z problemami w Imporcie? Opisane problemy z dziedziny importu oraz jak ich unikać.

Chiny

Chiny24.com – Portal poświęcony współczenym Chinom. Codzienne wiadomości, ciekawostki, informacje z chin i o chinach.

Start » Import, Import dla zielonych

Import z Chin: Co to jest KONOSAMENT?

Dodane przez dnia 30 sierpnia 2011 – 21:08Brak komentarzy | 11 579 views

Konosament jest jednym z najważniejszych dokumentów funkcjonujących w transporcie morskim. Jest to formalny sposób potwierdzenia faktu, że towar został wydany przewoźnikowi morskiemu i załadowany na pokład statku. Nazwa polska wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento), w którym oznaczało ono "zeznanie, oświadczenie". W przypadku importu z Chin spotykamy się z angielską nazwą tego dokumentu, czyli Bill of Lading, w skrócie B/L.

Konosament, czy B/L, jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową, wystawiany przez przewoźnika morskiego, albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę ( J. Kufel, W. Siuda 1998, s.274). W polskim prawie regulowany jest artykułami 124 – 134 Kodeksu Morskiego (Dziennik Ustaw z 1998r., nr.10, poz. 36.).

Konosament stanowi dowód przyjęcia ładunku na statek w celu przewozu, jest dokumentem, który potwierdza rozporządzenie tym ładunkiem i uprawnia do jego odbioru. Konosament jako papier wartościowy reprezentuje towar, na który go wystawiono i stanowi prawo do towaru, a w szczególności prawo dysponowania nim.

W praktyce B/L jest traktowany jako dowód wysłania towaru w podróż morską. Wystawiając B/L przewoźnik morski potwierdza, że dany towar znajduje się w jego posiadaniu i że to on – przewoźnik – jest władny wydać go odbiorcy na zasadach określonych w tym dokumencie. B/L spełnia kilka funkcji:

- jest dowodem przyjęcia określonego w nim ładunku do przewozu i zobowiązaniem przewoźnika do wydania tego ładunku w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu;

-  jest papierem towarowym, ponieważ reprezentuje towar, na który został wystawiony i upoważnia do dysponowania tym towarem;

- jest papierem wartościowym (przeniesienie praw własności do ładunku, na który konosament opiewa, wymaga równocześnie przeniesienia/wydania samego dokumentu);

-  jest dokumentem przenaszalnym, w zależności od rodzaju konosamentu poprzez wręczenie, indos, w drodze cesji;

- nie jest umową przewozu ładunku; (To bardzo istotna cecha konosamentu. Dokument ten nie jest umową dotyczącą przewozu towarów/ładunków pomiędzy przewoźnikiem a załadowcą, albo pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą. B/L to potwierdzenie przejęcia towaru przez przewoźnika). Wystawienie konosamentu polega na jego podpisaniu i ewentualnym opieczętowaniu przez upoważnioną do tego osobę. Konosament wystawia się w kilku ponumerowanych egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem dokumentu. Oprócz tego sporządzane są także kopie, które nie upoważniają do dysponowania ładunkiem.

Konosament może być wystawiony:

a) na imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny);

b) na zlecenie załadowcy lub wskazanej przez niego osoby (konosament na zlecenie);

c) na okaziciela;

 

A oto wzór konosamentu i jego treść: 

W górnej częsci konosamentu znajdują się następujące rubryki:

Shipper: Nadawca/załadowca/wysyłający. Pełna nazwa firmy wysyłającej/eksportującej towar, wraz z adresem;

Consignee: Odbiorca ładunku. Pełna nazwa firmy odbierającej/importującej towar, wraz z adresem;

expertUWAGA!: Sposób wypełnienia tej klauzuli decyduje o rodzaju konosamentu. Pozostawienie rubryki nie wypełnionej lub wpisanie TO ORDER / TO BEARER powoduje, że mamy do czynienia z konosamentem na okaziciela. To zaś oznacza, że towar może odebrać KAŻDY kto okaże armatorowi oryginał konosamentu.


Notify address: Adres awizacji.

expert, import z chin, leszek ślazykUWAGA!:Adres, pod który należy wysłać zawiadomienie o przybyciu ładunku do portu przeznaczenia. Jest to szczególnie istotne przy konosamentach na okaziciela, gdyż wówczas armator nie wie, kto będzie odbiorcą ładunku.

 

 

Place of receipt: Miejsce odbioru towaru.

Precarriage by: Przewóz przed dostarczeniem na statek.

Vessel: Statek (nazwa)

Port of Loading: Port załadunku

Port of discharge: Port wyładunku

Place od delivery: Miejsce dostarczenia

Document No.: Numer dokumentu

No. of original Bill of Lading: Liczba oryginalnych egzemplarzy konosamentu

Point and country of origin: Punkt (tu: miejsce pochodzenia) i kraj pochodzenia

Domestic routing / Export instructions: Firma forwardingowa odpowiedzialna za ładunek na terenie kraju załadowcy / eksportera, przed załadowaniem na statek oraz/lub instrukcje dotyczące eksportu

Środkową część  konosamentu zajmują rubryki dotyczące ładunku:

Marks and numbers: Oznaczenia i numery (kartonów)

Number and kind of package: Liczba i rodzaj pakunków (przesyłek)

Description of goods: Opis ładunku

Weight/Measurement: Waga/Wymiary

W dolnej części konosamentu umieszczone są klauzule:

Freight and charges: Fracht i koszty

Prepaid: Przedpłacona (płatność za transport po stronie załadowcy)

Collect: Do odbioru (płatność za transport po stronie odbiorcy/importera)

Stamp and signature of the carrier or its agent: Pieczęć i popis przewoźnika lub jego agenta

 

expert, import z chin, leszek ślazykUWAGA!: Przed wysyłką danej partii towaru jesteśmy upoważnieni do zażądania od załadowcy tego towaru przedstawienia nam do zatwierdzenia "brudnopisu", czyli draftu konosamentu. Daje nam to możliwość sprawdzenia, czy wszystkie rubryki wypełnione są prawidłowo, a dane zgodne z danymi na innych dokumentach importowych.

W przypadku importu z Chin nagminnie mamy do czynienia z błędami w dokumentach, które skutkują problemami podczas odprawy celnej. Można ich uniknąć posługując się wstępnymi wersjami tych dokumentów i weryfikując skrupulatnie ich treść.

 

Leszek Ślazyk

.

 

Bibliografia:

  • www.skarbiec.biz
  • www.mfiles.pl
  • Kufel J. Siuda W., Prawo Gospodarcze dla ekonomistów, wyd. SCRIPTUS, Poznań 1998
  • Kruczalak K., Prawo Handlowe, PWN, Warszawa 1998

 

______________________________________________________

Copyright © Leszek Ślazyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie i wykorzystywanie powyższego tekstu jak i jego fragmentów bez zgody autora jest zabronione.

Skomentuj!

Dodaj poniżej swój komentarz lub pozostaw trackback ze swojej własnej strony www. Możesz również zaprenumerować treść komentarzy przy pomocy RSS.

Wykaż kulturę: dbaj o przejrzystość wypowiedzi, pisz na temat, nie spamuj.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blog umożliwia wyświetlanie avatarów z serwisu Gravatar.com. Aby być rozponawalnym, zarejestruj się na Gravatar.