Import z Chin

Handel zagraniczny z Chinami. Jak prowadzić import z chin, aby odnieść sukces? Wszystko, co importer wiedzieć musi.

Import dla zielonych

Podstawy Importu. Jak zacząć przygodę z importem / Jak krok po kroku bezpiecznie importować towary z Chin i UE?

Wiadomości

Wiadomości ze świata importu / informacje na temat handlu międzynarodowego w XXI wieku. Bądź na bieżąco!

Problemy z Importem

Jak sobie radzić z problemami w Imporcie? Opisane problemy z dziedziny importu oraz jak ich unikać.

Chiny

Chiny24.com – Portal poświęcony współczenym Chinom. Codzienne wiadomości, ciekawostki, informacje z chin i o chinach.

Start » Import, Import dla zielonych

Import z Chin: Co to jest EORI?

Dodane przez dnia 25 sierpnia 2011 – 09:00Jeden komentarz | 36 564 views

Jednym z nowych elementów towarzyszących importowi w tym oczywiście importowi z Chin jest system EORI. Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (po angielsku Economic Operators’ Registration and Identification – w skrócie EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej  programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE.

Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ten identyfikator.

System ten pozwala europejskim służbom celnym na ściślejszą kontrolę funkcjonowania firm będących uczestnikami wymiany towarowej na terenie UE oraz zapewnia im bieżącą kontrolę nad podmiotami uczestniczącymi w czynnościach celnych.

System EORI jest również potwierdzeniem mojej tezy, że importerem jest wyłącznie uczestnik profesjonalnego obrotu gospodarczego, czyli innymi słowy wyłącznie osoba z zarejestrowaną działalnością gospodarczą lub  działająca w ramach legalnej firmy w dowolnej legalnej formule (spółki).

Przedsiębiorcy mający siedzibę w UE są rejestrowani w systemie EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę (to znaczy, że w systemie polskim nie są rejestrowani przedsiębiorcy z innych państw członkowskich). W przyszłości System EORI ma spełniać rolę systemu wspomagającego również inne systemy informatyczne administracji państw członkowskich (np. administracji podatkowych). System EORI został uruchomiony 1 lipca 2009 r. we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce.

REJESTRACJA W POLSCE

W Polsce przedsiębiorcy mogą rejestrować się w systemie EORI w następujący sposób:

 • poprzez złożenie lub przesłanie pocztą wniosku rejestracyjnego (w formie pisemnej)
 • osobiście przez wnioskodawcę lub poprzez przedstawiciela wnioskodawcy (posiadającego jego upoważnienie)
 • w urzędach lub oddziałach celnych na terenie Polski
 • przed pierwszą operacją celną lub w jej trakcie.

Numery EORI nadawane w Polsce mają następującą strukturę:

 • dla podmiotów krajowych składają się z: liter PL oraz numeru NIP uzupełnionego o pięć zer lub (dla podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON, ostatnie pięć znaków numeru REGON),
 • dla podmiotów z krajów trzecich składają się z: liter PL oraz sekwencyjnego, unikalnego ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

WNIOSKI O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE EORI:

Obowiązują 2 formularze wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie EORI:

 • PG-K dla podmiotów krajowych, tj. mających siedzibę w Polsce lub,
 • PG-Z dla podmiotów zagranicznych, tj. nie mających siedziby w UE.

Wnioski służą nie tylko do rejestracji, lecz również do: aktualizacji lub uzupełniania danych. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania.

Przy składaniu wniosku o rejestrację wymagane są, w zależności od rodzaju podmiotu, m. in. takie informacje/dokumenty:

 • NIP,
 • PESEL,
 • dowód osobisty, paszport,
 • wypis z KRS,
 • REGON,
 • numer nadany do potrzeb celnych przez właściwy organ kraju trzeciego, o ile podmiot posiada itp.

Przedsiębiorca jest powiadamiany o nadanym numerze EORI:

 • ustnie przez funkcjonariusza, który przyjmuje wniosek rejestracyjny (w przypadku gdy podmiot wystąpił o nadanie numeru EORI w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej),
 • poprzez stronę internetową MF, gdzie jest ogłoszona lista nadanych (zatwierdzonych) numerów EORI (wg. numerów złożonych wniosków, bez powiązania ich z nazwą/nazwiskiem podmiotów),
 • dodatkowo drogą mailową, gdy we wniosku rejestracyjnym podmioty podadzą swój adres e-mail.

expert, import z chin, leszek ślazyk UWAGA!: W praktyce nie można przeprowadzić obecnie żadnej operacji importowej nie posiadając numeru EORI. Dotyczy to również wzorów, których zadeklarowana przez dostawcę wartość przekracza 45 dolarów amerykańskich. Urząd celny współpracujący z daną firmą kurierską poprosi nas o numer EORI, żeby dokonać odprawy celnej nawet tak drobnej przesyłki.

Leszek Ślazyk

Bibliografia:

 • www.mf.gov.pl
 • www.lodz.ic.gov.pl

______________________________________________________

Copyright © Leszek Ślazyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie i wykorzystywanie powyższego tekstu jak i jego fragmentów bez zgody autora jest zabronione.

.

Jeden komentarz »

Skomentuj!

Dodaj poniżej swój komentarz lub pozostaw trackback ze swojej własnej strony www. Możesz również zaprenumerować treść komentarzy przy pomocy RSS.

Wykaż kulturę: dbaj o przejrzystość wypowiedzi, pisz na temat, nie spamuj.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blog umożliwia wyświetlanie avatarów z serwisu Gravatar.com. Aby być rozponawalnym, zarejestruj się na Gravatar.