Import z Chin

Handel zagraniczny z Chinami. Jak prowadzić import z chin, aby odnieść sukces? Wszystko, co importer wiedzieć musi.

Import dla zielonych

Podstawy Importu. Jak zacząć przygodę z importem / Jak krok po kroku bezpiecznie importować towary z Chin i UE?

Wiadomości

Wiadomości ze świata importu / informacje na temat handlu międzynarodowego w XXI wieku. Bądź na bieżąco!

Problemy z Importem

Jak sobie radzić z problemami w Imporcie? Opisane problemy z dziedziny importu oraz jak ich unikać.

Chiny

Chiny24.com – Portal poświęcony współczenym Chinom. Codzienne wiadomości, ciekawostki, informacje z chin i o chinach.

Start » Import, Import dla zielonych

Import z Chin: Co to jest ŚWIADECTWO POCHODZENIA?

Dodane przez dnia 23 sierpnia 2011 – 08:50Komentarze - 2 | 43 124 views

Terminem, który nieodłącznie towarzyszy importowi z Chin jest świadectwo pochodzenia. Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) jest to dokument stosowany w handlu międzynarodowym, potwierdzający  pochodzenie importowanego towaru, czyli miejsca w którym towar został wyprodukowany, przetworzony. Posiadanie tego dokumentu jest obligatoryjne przy wejściu na rynki niektórych krajów, bądź unii celnych.

Wystawcą świadectwa pochodzenia jest zazwyczaj izba handlowa lub przemysłowo-handlowa danego kraju. W praktyce przyjęło się, że nawet towary eksportowane, które nie zostały wyprodukowane w kraju eksportera, mogą uzyskać świadectwo pochodzenia, jeśli były w tym kraju poddane przeróbce lub obróbce, dzięki której ich wartość zwiększyła się o ponad 50%. Poza tym wydaje się również świadectwa towarom, co do których nie ma pewności czy powstały w kraju eksportera, ale z pewnością znajdowały się dłuższy czas w obrocie wewnętrznym tego kraju.

Kodeks Celny :

Art. 17. Towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowały wytworzenie nowego produktu lub stanowiły istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

Art. 18. Nie uznaje się towarów za pochodzące z kraju, w którym podlegały obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 17, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że jedynym celem obróbki lub przetworzenia było obejście przepisów dotyczących pochodzenia towarów.

Świadectwo pochodzenia wystawia się oddzielnie dla każdej partii towaru, która będzie wysłana i poddana odprawie celnej w całości i jednocześnie. Niektóre państwa posiadają własne blankiety i na nich żądają wystawienia świadectwa pochodzenia towaru.

Kraj pochodzenia towaru ustala się w następujący sposób:

-  wyroby gotowe lub półprodukty – kraj wytworzenia;

-  płody rolne – kraj, w którym zostały one wyhodowane, zebrane lub wydobyte;

-  płody przyrody oraz wyroby poddane przeróbce lub obróbce – kraj, w którym dokonano przeróbki lub obróbki, jeśli wartość robocizny i materiałów przy nich wykorzystanych stanowi ponad 50% ogólnej wartości towarów;

-  zasoby morza i dna morskiego oraz przetwory z nich wykonane – kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo, które dokonało połowu, wydobycia lub przetworzenia;

W przypadku importu z Chin mamy do czynienia zazwyczaj z dwoma świadectwami pochodzenia.

Pierwszym jest Certificate of Origin (czyli właściwe świadectwo pochodzenia), w kolorze niebieskim, które wygląda tak:

import z chin, swiadectwo pochodzenia, leszek śazyk


Opis poszczególnych rubryk świadectwa pochodzenia:

1.      Exporter – eksporter/załadowca, firma od której kupujemy towar

2.      Consignee – osoba lub przedsiębiorstwo, do którego ma być dostarczona określona dostawa towaru drogą lądową, morską lub lotniczą

3.      Means of transport and route – środek transportu oraz trasa transportu

4.      County/region of destination – kraj przeznaczenia

5.      For certifying authority use only – wyłacznie dla instytucji certyfikującej

6.      Marks and numbers – oznaczenia i numery

7.      Number and kind of packages: description of goods – liczba i typ opakowań: opis towaru

8.      H. S. Code – kod

9.      Quantity – ilość

10.  Number and date of invoices – numer i data faktury

11.  Declaration of the Exporter – deklaracja eksportera wraz z datą miejscem i pieczątką

12.  Certification – jednostka certyfikująca wraz z datą miejscem i pieczątką

Importer posiadający świadectwo pochodzenia towaru może dzięki temu skorzystać z ulgowych taryf celnych. Z kolei w szczególnych okolicznościach, np.: gdy nałożone jest embargo lub panuje wojna, dokument ten zapewnia bezpieczny i pewny transport.Ulgowych taryf celnych dotyczy drugi rodzaj Certificate of Origin, z którym możemy się spotkać w przypadku importu z Chin. Mam na myśli Certificate of Origin Form A. Jest to dokument, który wymagany jest przez urzędy celne dla określenie ewentualnych preferencyjnych stawek celnych.  Wygląda tak:

import z chin, form a, leszek śazyk

W przypadku towarów wyprodukowanych w Chinach zazwyczaj nie mamy do czynienia ze stawkami preferencyjnymi (czyli niższymi niż średnie), ponieważ Chiny są głównym źródłem wszelkich importowanych towarów i nie dotyczą ich takie ulgi jakie obejmują towary wyprodukowane na przykład w Bangladeszu, czy na przykład w Palestynie.

expert, import z chin, leszek ślazykW przypadku importu z Chin warto uzbroić się w oba świadectwa pochodzenia, zarówno to „niebieskie” i to „zielone”. Tak na wszelki wypadek. Niebieskie jest obowiązkowe dla większości towarów z Chin. To świadectwo jest drukiem ścisłego zarachowania, wystawiają je wyłącznie upoważnione jednostki, z reguły organizacje odpowiedzialne za promocję handlu, lub instytucje skupiające eksporterów z danego regionu. Zielone świadectwo (blankiety) spoczywają w biurkach każdego eksportera i w praktyce mogą być wystawione od ręki.

Leszek Ślazyk

Bibliografia:

 • Kaczmarek T., Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej, wyd. Branta, Warszawa 2005
 • www.mf.gov.pl
 • mfiles.pl

______________________________________________________

Copyright © Leszek Ślazyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie i wykorzystywanie powyższego tekstu jak i jego fragmentów bez zgody autora jest zabronione.

.

Komentarze - 2 »

 • Kuba pisze:

  mam pytanie, ile orientacyjnie może kosztować świadectwo pochodzenia?
  Pytam ponieważ producent z Chin napisał mi kwotę 150$ za sam ten dokument. Chcę importować odzież.

  Pozdrawiam

  • Przepraszam za późną odpowiedź. Świadectwo Pochodzenia nie powinno obciążać importera. Chyba, że mówimy o bardzo małej przesyłce. Wtedy istotnie, w zależności od prowincji musimy liczyć się z kosztami uzyskania tego dokumentu. To dokument wystawiany przez chiński urząd celny, jego wystawienie łączy się z opłatami manipulacyjnymi.

Skomentuj!

Dodaj poniżej swój komentarz lub pozostaw trackback ze swojej własnej strony www. Możesz również zaprenumerować treść komentarzy przy pomocy RSS.

Wykaż kulturę: dbaj o przejrzystość wypowiedzi, pisz na temat, nie spamuj.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blog umożliwia wyświetlanie avatarów z serwisu Gravatar.com. Aby być rozponawalnym, zarejestruj się na Gravatar.